Home
Het bestuur
Openingstijden
Lid worden
Arrangementen
Kinderfeestjes
Contact
Fotoalbum
Gastenboek
Contact formulier
Baanbeschrijving
Sponsoren
PrivacyverklaringAVG
Tarieven minigolf

 

 

Privacyverklaring MGC Drachten

 

Dit is de privacyverklaring van MGC Drachten gevestigd Oude Slingeweg 4 9204WS te Drachten,

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 400004091, hierna te

noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt

omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw

persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Hieronder kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u

verzamelen, en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Persoonsgegevens

· Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Woonplaats

· Telefoon

· Email

· Geboorte datum

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor:

 

· Ledenadministratie

· Contributieheffing

· Informatieverstrekking zoals op bijvoorbeeld de ledenlijst.

 

Uw gegevens worden vestrekt aan:

 

· Secretariaat MGC Drachten en penningmeester MGC Drachten en op het publicatiebord in de kantine van MGC Drachten.

· Nederlandse Minigolfbond

 

Met het ingaan van het lidmaatschap geven leden aan akkoord te gaan met het gebruiken van de persoonsgegevens voor

verenigingsdoeleinden, en ook akkoord voor het plaatsen van foto's met hun beeltenis erop, zoals teamfoto's en

(beeld)verslagen van wedstrijden, scoreregistratie en activiteiten.

 

 

 

· Toernooi

 

Deelnemers aan een door MGC Drachten georganiseerd toernooi gaan akkoord met het online bijhouden van scores, het

doorsturen van de scores naar de Nederlandse Minigolfgolf Bond en het plaatsen van foto's met hun beeltenis erop, zoals

teamfoto's en (beeld)verslagen van het toernooi.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is

voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht

is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en

om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te

identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering

doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

 

Minderjarigen

 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of

voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

 

De website van MGC Drachten kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u

aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te

raadplegen.

 

Contactgegevens

 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage,

correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande

contactgegevens:

Verantwoordelijke: Bestuur MGC Drachten

E-mail: HuubBottenberg@mgc-drachten.nl

Telefoonnummer: 06-55368058

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met

de Autoriteit Persoonsgegevens.